Trade fairs and events

"How do you make the result measurable and is well begun half done?"

Vakbeurzen leveren altijd discussie op. Nemen we een stand of gaan we op bezoek? Is het een kostenpost of een investering? Wat missen we als we een keer overslaan? Wat zullen de klanten denken en hoe komt dat over bij onze concurrenten? Maar hoe pakken we het aan als we wel gaan? Lanceren we dan een nieuw product? En hoe richten we de stand dan in? Is er een originele manier om leads te genereren? Maar natuurlijk het allerbelangrijkste: kunnen we meten wat het – een deelname of een bezoek – heeft opgeleverd? Een goede voorbereiding vergroot de kans op succes.

Defreeze Marketing Advies has experience in organizing and preparing trade fairs and other events such as seminars, conferences and customer meetings. Together we determine how you can make optimal use of the available time and space.

Interested? Feel free to call me on +31633 094499.